Thủ tục thành lập Công Ty Có Vốn Nước Ngoài bán buôn rượu 2023

Thủ tục thành lập Công Ty Có Vốn Nước Ngoài bán buôn rượu

Việc đầu tư vào ngành công nghiệp rượu tại Việt Nam đang ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, để thành lập một công ty có vốn nước ngoài bán buôn rượu tại Việt Nam không phải là điều dễ dàng. Quy trình và thủ tục liên quan đến việc này cũng khá phức tạp và đòi hỏi sự tư vấn kỹ lưỡng từ các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về các điều kiện, thủ tục và lưu ý cần biết khi thành lập một công ty có vốn nước ngoài bán buôn rượu tại Việt Nam. Điều này sẽ giúp cho các nhà đầu tư có được cái nhìn tổng quan về quy trình và thủ tục cần thiết để hoàn thành việc này một cách hiệu quả và đạt được mục đích kinh doanh của mình.

Điều kiện kinh doanh khi làm thủ tục thành lập Công ty có vốn nước ngoài bán buôn rượu

Điều kiện kinh doanh khi làm thủ tục thành lập Công ty có vốn nước ngoài bán buôn rượu

Điều kiện kinh doanh khi làm thủ tục thành lập Công ty có vốn nước ngoài bán buôn rượu

Để có thể kinh doanh bán buôn rượu tại Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

1. Điều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài (doanh nghiệp FDI)

Theo Luật đầu tư nước ngoài của Việt Nam, để được đầu tư vào ngành công nghiệp rượu, các nhà đầu tư nước ngoài cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có đủ năng lực hợp pháp để kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Không thuộc diện cấm đầu tư vào ngành công nghiệp rượu theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Có dự án đầu tư vào ngành công nghiệp rượu được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Có vốn đầu tư tối thiểu là 100 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài không được nhỏ hơn 20% và không vượt quá 49% tổng vốn đầu tư của dự án.
 • Có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định khác liên quan đến ngành công nghiệp rượu.

2. Điều kiện kinh doanh ngành nghề bán buôn rượu tại Việt Nam

Ngoài các điều kiện trên, để được kinh doanh bán buôn rượu tại Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài cần phải đáp ứng thêm các điều kiện sau đây:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh bán buôn rượu.
 • Có giấy phép sản xuất, nhập khẩu hoặc mua bán rượu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Có giấy phép lưu hành sản phẩm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Có giấy phép sử dụng nhãn hiệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
 • Có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quy trình, thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bán buôn rượu

Quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bán buôn rượu

Quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bán buôn rượu

Để thành lập một công ty có vốn đầu tư nước ngoài bán buôn rượu tại Việt Nam, các nhà đầu tư cần phải tuân thủ theo quy trình sau đây:

Bước 1: Thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư cho công ty bán buôn rượu

Bước đầu tiên trong quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bán buôn rượu là xin giấy chứng nhận đầu tư từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để làm được điều này, các nhà đầu tư cần phải chuẩn bị các hồ sơ và giấy tờ sau đây:

 • Đơn đăng ký đầu tư.
 • Bản sao công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty.
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bán buôn rượu.
 • Bản sao công chứng giấy phép sản xuất, nhập khẩu hoặc mua bán rượu.
 • Bản sao công chứng giấy phép lưu hành sản phẩm.
 • Bản sao công chứng giấy phép sử dụng nhãn hiệu (nếu có).
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký tài khoản ngân hàng của công ty.
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký thuế của công ty.

Sau khi có đầy đủ các hồ sơ và giấy tờ trên, các nhà đầu tư cần nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời gian xử lý đơn xin này là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn.

Bước 2: Thủ tục, hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Sau khi đã có giấy chứng nhận đầu tư, các nhà đầu tư cần tiến hành thủ tục và chuẩn bị hồ sơ để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bán buôn rượu. Các hồ sơ và giấy tờ cần thiết trong quá trình này bao gồm:

 • Đơn đăng ký thành lập công ty.
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đầu tư.
 • Bản sao công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty.
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bán buôn rượu.
 • Bản sao công chứng giấy phép sản xuất, nhập khẩu hoặc mua bán rượu.
 • Bản sao công chứng giấy phép lưu hành sản phẩm.
 • Bản sao công chứng giấy phép sử dụng nhãn hiệu (nếu có).
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký tài khoản ngân hàng của công ty.
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký thuế của công ty.
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký địa chỉ trụ sở công ty.
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký đại diện pháp luật của công ty.

Sau khi đã có đầy đủ các hồ sơ và giấy tờ trên, các nhà đầu tư cần nộp đơn xin cấp giấy phép kinh doanh cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời gian xử lý đơn xin này là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn.

Xin giấy phép kinh doanh khi tiến hành thủ tục thành lập Công ty có vốn nước ngoài bán buôn rượu

Sau khi đã hoàn thành quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bán buôn rượu, các nhà đầu tư cần tiến hành thủ tục xin giấy phép kinh doanh cho công ty. Các hồ sơ và giấy tờ cần thiết trong quá trình này bao gồm:

 • Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh.
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đầu tư.
 • Bản sao công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty.
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bán buôn rượu.
 • Bản sao công chứng giấy phép sản xuất, nhập khẩu hoặc mua bán rượu.
 • Bản sao công chứng giấy phép lưu hành sản phẩm.
 • Bản sao công chứng giấy phép sử dụng nhãn hiệu (nếu có).
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký tài khoản ngân hàng của công ty.
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký thuế của công ty.
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký địa chỉ trụ sở công ty.
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký đại diện pháp luật của công ty.

Thời gian xử lý đơn xin này là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn.

Lưu ý khi làm thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bán buôn rượu

Trong quá trình thực hiện các hồ sơ và thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bán buôn rượu, các nhà đầu tư cần lưu ý một số điểm sau đây:

 • Các hồ sơ và giấy tờ cần phải được công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền.
 • Thời gian xử lý đơn xin có thể kéo dài nếu cần thiết để kiểm tra thông tin và giải quyết các vấn đề liên quan.
 • Các nhà đầu tư cần tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam trong quá trình kinh doanh bán buôn rượu.
 • Các nhà đầu tư cần có đầy đủ giấy tờ và hồ sơ liên quan đến việc kinh doanh bán buôn rượu để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu.
 • Các nhà đầu tư cần tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo chất lượng sản phẩm khi kinh doanh bán buôn rượu.

Một số câu hỏi về thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài bán buôn rượu

Một số câu hỏi về thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài bán buôn rượu

Một số câu hỏi về thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài bán buôn rượu

 1. Các nhà đầu tư có thể làm thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bán buôn rượu tại đâu?

Trả lời: Các nhà đầu tư có thể làm thủ tục này tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chẳng hạn như Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Cục Quản lý đầu tư nước ngoài.

 1. Thời gian xử lý đơn xin cấp giấy chứng nhận đầu tư là bao lâu?

Trả lời: Thời gian xử lý đơn xin này là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn.

 1. Thời gian xử lý đơn xin cấp giấy phép kinh doanh là bao lâu?

Trả lời: Thời gian xử lý đơn xin này là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn.

 1. Các hồ sơ và giấy tờ cần thiết để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bán buôn rượu là gì?

Trả lời: Các hồ sơ và giấy tờ cần thiết bao gồm giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép kinh doanh, giấy phép đăng ký kinh doanh bán buôn rượu, giấy phép sản xuất, nhập khẩu hoặc mua bán rượu, giấy phép lưu hành sản phẩm, giấy phép sử dụng nhãn hiệu (nếu có), giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận đăng ký tài khoản ngân hàng, giấy chứng nhận đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký địa chỉ trụ sở công ty và giấy chứng nhận đăng ký đại diện pháp luật của công ty.

 1. Các nhà đầu tư cần lưu ý điều gì khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bán buôn rượu?

Trả lời: Các nhà đầu tư cần lưu ý tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, có đầy đủ giấy tờ và hồ sơ liên quan đến việc kinh doanh bán buôn rượu, tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo chất lượng sản phẩm khi kinh doanh bán buôn rượu.

Xem thêm bài viết: DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

Việc thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bán buôn rượu tại Việt Nam là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các nhà đầu tư. Để thành công trong việc này, các nhà đầu tư cần tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam và có đầy đủ giấy tờ và hồ sơ liên quan đến việc kinh doanh bán buôn rượu.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng cần lưu ý thời gian xử lý đơn xin và tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo hoạt động kinh doanh được thuận lợi và hiệu quả.

Hãy gọi cho chúng tôi tại trụ sở Tp. Vũng Tàu theo số điện thoại 0979.468846 hoặc 0254.2228666, hoặc tại Bà Rịa & Phú Mỹ qua số điện thoại 0979.468846 – 0858.072.072 hoặc 0254.2228777 để được hỗ trợ.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đánh giá
Thành lập công ty Vũng Tàu

Chia sẻ bài viết này:

Thành lập công ty Vũng Tàu
Thành lập công ty Vũng Tàu

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng để lại thông tin, Công ty Kế Toán Vũng Tàu M.I.T sẽ gọi lại ngay.

Thành Lập Công Ty Vũng Tàu MIT
Đánh giá