Thủ tục mở cửa hàng – garage sửa chữa: Kinh nghiệm và quy trình 2023

Thủ tục mở cửa hàng – garage sửa chữa: Kinh nghiệm và quy trình

Kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng xe hơi là một ngành nghề có tiềm năng lớn trong thị trường ô tô hiện nay. Tuy nhiên, để có thể khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực này, bạn cần phải nắm rõ các thủ tục mở cửa hàng – garage sữa chữa  và các điều kiện cần thiết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những yêu cầu và quy trình cần thiết để mở cửa hàng sửa chữa ô tô – garage bảo hành, bảo dưỡng xe hơi.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Thủ tục mở cửa hàng - garage sửa chữa

Thủ tục mở cửa hàng – garage sửa chữa

Để có thể kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng xe hơi, bạn cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa chữa xe ô tô

Đây là giấy phép cần thiết để xác nhận bạn đã đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng xe hơi. Để có được giấy chứng nhận này, bạn cần phải làm đơn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan quản lý thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh hoặc thành phố mà bạn đang sinh sống hoặc kinh doanh.

Để đáp ứng điều kiện này, bạn cần phải chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Đơn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (theo mẫu của cơ quan quản lý).
 • Bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người đại diện pháp luật.
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, nhà hoặc chứng chỉ quyền sử dụng đất, nhà (nếu có).
 • Giấy tờ chứng minh vị trí đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà hoặc chứng chỉ quyền sử dụng đất, nhà).
 • Giấy tờ chứng minh vị trí đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà hoặc chứng chỉ quyền sử dụng đất, nhà).

Sau khi hoàn thành hồ sơ và nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bạn sẽ được cơ quan quản lý xem xét và cấp giấy phép trong vòng 5 ngày làm việc.

Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

Để đảm bảo an toàn cho khách hàng và tài sản của mình, bạn cần phải có giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy (PCCC). Đây là giấy phép cần thiết để xác nhận cơ sở của bạn đã đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Để có được giấy chứng nhận PCCC, bạn cần phải chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Đơn xin cấp giấy chứng nhận PCCC (theo mẫu của cơ quan quản lý).
 • Bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người đại diện pháp luật.
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao công chứng giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, nhà hoặc chứng chỉ quyền sử dụng đất, nhà (nếu có).
 • Bản sao công chứng hợp đồng thuê mặt bằng (nếu cơ sở của bạn được thuê).

Sau khi hoàn thành hồ sơ và nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận PCCC, bạn sẽ được cơ quan quản lý xem xét và cấp giấy phép trong vòng 10 ngày làm việc.

Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Đây là giấy phép cần thiết để xác nhận cơ sở của bạn đã đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và trang thiết bị để có thể bảo hành, bảo dưỡng xe hơi. Để có được giấy chứng nhận này, bạn cần phải chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Đơn xin cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô (theo mẫu của cơ quan quản lý).
 • Bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người đại diện pháp luật.
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao công chứng giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, nhà hoặc chứng chỉ quyền sử dụng đất, nhà (nếu có).
 • Bản sao công chứng hợp đồng thuê mặt bằng (nếu cơ sở của bạn được thuê).

Sau khi hoàn thành hồ sơ và nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô, bạn sẽ được cơ quan quản lý xem xét và cấp giấy phép trong vòng 15 ngày làm việc.

Quy trình, thủ tục mở cửa hàng – garage sửa chữa xe hơi

Thủ tục mở cửa hàng - garage sửa chữa

Thủ tục mở cửa hàng – garage sửa chữa

Sau khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện và có được các giấy phép cần thiết, bạn có thể tiến hành mở cửa hàng sửa chữa ô tô, garage bảo hành, bảo dưỡng xe hơi. Tuy nhiên, để có thể thực hiện quy trình này một cách hiệu quả, bạn cần phải tuân thủ các bước sau:

1. Hồ sơ, thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Đầu tiên, bạn cần phải chuẩn bị hồ sơ và nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan quản lý thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh hoặc thành phố mà bạn đang sinh sống hoặc kinh doanh. Hồ sơ gồm có:

 • Đơn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (theo mẫu của cơ quan quản lý).
 • Bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người đại diện pháp luật.
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, nhà hoặc chứng chỉ quyền sử dụng đất, nhà (nếu có).
 • Giấy tờ chứng minh vị trí đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà hoặc chứng chỉ quyền sử dụng đất, nhà).

Sau khi hoàn thành hồ sơ và nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bạn sẽ được cơ quan quản lý xem xét và cấp giấy phép trong vòng 5 ngày làm việc.

2. Thủ tục xin giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

Tiếp theo, bạn cần phải chuẩn bị hồ sơ và nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại cơ quan quản lý thuộc Sở Công Thương của tỉnh hoặc thành phố mà bạn đang sinh sống hoặc kinh doanh. Hồ sơ gồm có:

 • Đơn xin cấp giấy chứng nhận PCCC (theo mẫu của cơ quan quản lý).
 • Bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người đại diện pháp luật.
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao công chứng giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, nhà hoặc chứng chỉ quyền sử dụng đất, nhà (nếu có).
 • Bản sao công chứng hợp đồng thuê mặt bằng (nếu cơ sở của bạn được thuê).

Sau khi hoàn thành hồ sơ và nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận PCCC, bạn sẽ được cơ quan quản lý xem xét và cấp giấy phép trong vòng 10 ngày làm việc.

3. Thủ tục xin giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Cuối cùng, bạn cần phải chuẩn bị hồ sơ và nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô tại cơ quan quản lý thuộc Sở Giao thông Vận tải của tỉnh hoặc thành phố mà bạn đang sinh sống hoặc kinh doanh. Hồ sơ gồm có:

 • Đơn xin cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô (theo mẫu của cơ quan quản lý).
 • Bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người đại diện pháp luật.
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao công chứng giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, nhà hoặc chứng chỉ quyền sử dụng đất, nhà (nếu có).
 • Bản sao công chứng hợp đồng thuê mặt bằng (nếu cơ sở của bạn được thuê).

Sau khi hoàn thành hồ sơ và nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô, bạn sẽ được cơ quan quản lý xem xét và cấp giấy phép trong vòng 15 ngày làm việc.

Xem thêm bài viết: DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

Trên đây là quy trình và thủ tục mở cửa hàng – garage sửa chữa. Việc tuân thủ đầy đủ các quy định và điều kiện này sẽ giúp cho cửa hàng của bạn hoạt động hiệu quả và đảm bảo an toàn cho khách hàng. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay vướng mắc nào trong quá trình thực hiện, bạn có thể liên hệ với cơ quan quản lý để được hỗ trợ và giải đáp. Chúc bạn thành công trong việc kinh doanh và phát triển cửa hàng sửa chữa ô tô của mình!

Hãy gọi cho chúng tôi tại trụ sở Tp. Vũng Tàu theo số điện thoại 0979.468846 hoặc 0254.2228666, hoặc tại Bà Rịa & Phú Mỹ qua số điện thoại 0979.468846 – 0858.072.072 hoặc 0254.2228777 để được hỗ trợ.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đánh giá
Thành lập công ty Vũng Tàu

Chia sẻ bài viết này:

Thành lập công ty Vũng Tàu
Thành lập công ty Vũng Tàu

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng để lại thông tin, Công ty Kế Toán Vũng Tàu M.I.T sẽ gọi lại ngay.

Thành Lập Công Ty Vũng Tàu MIT
Đánh giá