Chi phí hợp lý là gì? Các chi phí hợp lý của doanh nghiệp là gì?

Đối với các doanh nghiệp, chi phí hợp lý được xem là loại phí quan trọng trong quá trình vận hành sản xuất kinh doanh. Do đó, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp đều có bộ phận và đội ngũ nhân viên hạch toán thu chi hợp lý để đảm bảo các lợi ích cho doanh nghiệp. Để tìm hiểu thêm về các chi phí hợp lý này, bạn có thể tham khảo qua bài viết dưới đây. 

Chi phí hợp lý là gì? Các chi phí hợp lý của doanh nghiệp là gì?

Chi phí hợp lý là gì? Các chi phí hợp lý của doanh nghiệp là gì?

1. Khái niệm về chi phí hợp lý của doanh nghiệp

Chi phí hợp lý là các loại chi phí cần thiết của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất và kinh doanh. Một số các chi phí cơ bản như tiền lương, trợ cấp, chi phí nguyên vật liệu, chi phí khấu hao tài sản cố định,… và có đầy đủ hóa đơn hoặc chứng từ hợp pháp. Toàn bộ các chi phí này sẽ được trừ trước khi xác định thuế TNCN (thu nhập doanh nghiệp). Tuy nhiên, các khoản chi phí này phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

2. Điều kiện xác định chi phí hợp lý của doanh nghiệp

Điều kiện cơ bản để xác định chi phí hợp lý doanh nghiệp

Điều kiện cơ bản để xác định chi phí hợp lý doanh nghiệp

Để xác định được chi phí hợp lý cho doanh nghiệp sẽ cần có một số điều kiện như sau: 

 • Những khoản chi thực tế phát sinh phải có liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. 
 • Những khoản chi phải có đủ các loại chứng từ hợp pháp hoặc hóa đơn theo Luật Thuế giá trị gia tăng. 
 • Những khoản chi phải có đầy đủ chứng từ thanh toán, không sử dụng tiền mặt với hóa đơn giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên. 

3. Tổng hợp những khoản chi phí hợp lý của doanh nghiệp

Chi tiết về 5 khoản chi phí hợp lý của doanh nghiệp

Chi tiết về 5 khoản chi phí hợp lý của doanh nghiệp

3.1 Khoản chi đáp ứng đầy đủ điều kiện

 • Những khoản chi phí thực tế phải có liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. 
 • Hóa đơn và chứng từ hợp pháp. 
 • Thanh toán không sử dụng tiền mặt.

3.2 Mua tài sản cố định dùng cho doanh nghiệp

 • Các chi phí phải có đủ hóa đơn và chứng từ. 
 • Phải có đủ chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt.

3.3 Thuê tài sản của cá nhân

Thuê tài sản của cá nhân:

 • Hợp đồng cho thuê tài sản (người cho thuê doanh thu không quá 100 triệu đồng/năm). 
 • Chứng từ thanh toán.
 • Chi phí trừ sẽ là tiền thuê tài sản.

Thuê tài sản có hợp đồng thỏa thuận doanh nghiệp thuế thay:

 • Hợp đồng thuê tài sản. 
 • Chứng từ trả tiền. 
 • Chứng từ nộp thuế thay.
 • Chi phí trừ chính là tiền thuê tài sản(không gồm nộp thuế thay). 

Thuê tài sản có hợp đồng thỏa thuận chưa bao gồm thuế (GTGT và TNDN):

 • Hợp đồng cho thuê tài sản. 
 • Chứng từ thanh toán
 • Chứng từ nộp thuế thay.
 • Chi phí trừ sẽ gồm tiền thuê tài sản và tiền thuế nộp thay.

3.4 Tiền lương, tiền công và tiền thưởng cho người lao động

Tiền lương và tiền công đưa vào chi phí sản xuất và kinh doanh trong kỳ phải có đầy đủ chứng từ thanh toán.

Các khoản tiền lương hoặc tiền thưởng cần được thể hiện rõ trong hợp đồng lao động, quy chế tài chính, thỏa ước lao động tập thể và quy chế thưởng doanh nghiệp.

Trường hợp có ký hợp đồng đối với lao động nước ngoài:

 • Học phí của con của người lao động từ bậc mầm non cho đến bậc trung học phổ thông phải có đầy đủ chứng từ hợp pháp. 
 • Tiền nhà trả cho lao động nước ngoài và khoản phí này có tính chất tiền lương hoặc tiền công. 
 • Tiền nhà của doanh nghiệp phải chi trả trực tiếp cho bên chủ nhà để cho người lao động nước ngoài ở.

3.5 Chi trang phục

Khoản chi bằng hiện vật có đầy đủ các loại hóa đơn và chứng từ thanh toán sẽ được ghi nhận toàn bộ chi phí. 

Khoản chi trang phục bằng tiền thì không vượt quá 5 triệu đồng/năm cho một người.

4. Giải đáp thắc mắc về chi phí hợp lý doanh nghiệp

Chi phí hợp lý doanh nghiệp là gì?

Chi phí hợp lý là các khoản chi có liên quan đến những hoạt động kinh doanh sản xuất phục vụ cho doanh nghiệp, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp và đáp ứng điều kiện theo quy định Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Những điều kiện nào để có thể ghi nhận chi phí hợp lý phần chi trang phục cho nhân viên?

Về chi phí chi cho trang phục của nhân viên sẽ được ghi nhận khi đáp ứng đầy đủ những điều kiện sau:

 • Chi bằng tiền mặt (Không vượt 5 triệu đồng/năm đối với 1 người)
 • Chi bằng hiện vật (Phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ thanh toán,… hợp pháp theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành). 

Để ghi nhận chi phí hợp lý doanh nghiệp cần có những điều kiện gì?

 • Những khoản chi phí phát sinh thực tế để phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 • Thanh toán không dùng tiền mặt 
 • Phải có đủ hóa đơn và các loại chứng từ hợp pháp theo quy định pháp luật.

Thông qua bài viết, các khách hàng có thể tìm hiểu cụ thể hơn về khái niệm chi phí là gì và các loại chi phí hợp lý cơ bản của một doanh nghiệp. Ngoài ra, nếu khách hàng cần tư vấn hoặc giải đáp các thắc mắc khác vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty Kế toán Vũng Tàu. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Đánh giá
Thành lập công ty Vũng Tàu

Chia sẻ bài viết này:

Thành lập công ty Vũng Tàu
Thành lập công ty Vũng Tàu

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng để lại thông tin, Công ty Kế Toán Vũng Tàu M.I.T sẽ gọi lại ngay.

Thành Lập Công Ty Vũng Tàu MIT
Đánh giá